Sağlıklı bir havuz sezon öncesi iyi bir bakım ile başlar, düzgün yapılan bir temizlik ve doğru yapılan kimyasal şartlandırma ile devam eder.

Kış sezonu süresince su dolu olarak bırakılan havuzlarımızı temizledikten ve kimyasallar ile şartlandırdıktan sonra kullanıma hazır hale getirebiliriz. İlk yapmamız gereken iş ise, kıştan kalan kirli suyu bertaraf etmek, sonrasında kimyasal temizliğe başlamak…

Doğru bir Havuz Temizliği için;

İlk olarak boşaltılan havuzun duvarları ve tabanı,savak kanalları,güneşlenme alanı bol su ile yıkanır. Daha sonra Hidroklorik asit ya da Nitrik asit bir plastik kova içinde 1/4 oranında sulandırılır ve bir fırça yardımıyla sürülür. Bu işlem sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli husus, plastik kovanın içine önce su sonra asit ilave edilmelidir; asla tersi yapılmamalıdır. Kova temiz olmalıdır,temizlik sırasında mutlaka maske kullanılmalıdır. Ortamda oluşan gaz solunmamalıdır. El ,ayak ve vücut yanıklarını önlemek için plastik eldiven ve bot giyilmelidir.

Bir fırça yardımı ile asit çözeltisi önce duvarlara sonra tabana sürülür.Bu esnada asit , havuz duvarında ve tabanında oluşmuş kireci (Kalsiyum ve Magnezyum karbonatları) çözer. Asitli suyun fazlası derzlere zarar vereceğinden kısım kısım temizlik yapılmalı ve asit çözeltisi sürüldükten sonrafazla bekletilmeden taze su ile durulama yapılmalıdır. Böylece asitli su yalnızca kireci çözer ve derze zarar vermeden nötralize edilir. Eğer derz tamiratı yapılacaksa, asidin derzleri çıkarması için 1/1 oranında kullanılması gerekir.

Havuz içi temizliği yapılır iken mevcut havuz aydınlatma armatürleri demontajı yapılarak,lamba taslarında oluşmuş kireç ve yosun gibi kirlilikler de bertaraf edilmelidir. Havuz kenar savak ızgaraları sökülerek temizlenmeli, taşma kanallarının iç temizliği de ihmal edilmemelidir.

Asitli su ile temizlik bittikten sonra asitli su havuzdan bertaraf edilir ve fayanslar kuruduktan sonra Yosun Önleyici kimyasalı saf olarak bir fırça yardımıyla tabana ,duvarlara sürülür. Bu işlem bittikten ve kimyasal fayans üzerinde kuruduktan sonra havuza su doldurulmaya başlanır.

Denge tankının temizliği yalnızca su ile yapılır; temizlik için asit veya klorkullanılmaz.Denge tankı kapalı bir ortam olduğu için asit veya klor ile yapılacak temizlikte, temizliği yapan kişi bu kimyasallardan çıkan gaz sonucu zehirlenme riski taşır.

Havuz temizliği yapılırken basma hattının içinde kalmış olan pis suda mutlaka boşaltılmalı ve basma hattınatemiz su bir hortum vasıtası ile basılarak içinin temizlenmesi sağlanmalıdır. Aksi halde havuz ilk çalıştırıldığı anda basma hattındaki pis su havuz suyuna karışır.

Sezon öncesi kum filtreleri de mutlaka gözden geçirilmeli, filtre içindeki kumun seviyesi ve kirlilik durumu kontrol edilmelidir. Filtre kumları maximum3 yıl kullanıldıktan sonra mutlaka değiştirilmeli, filtre içindekum eksilmesi varsaeksilen kum ilave edilmelidir.

Filtre kumunun temizliği; filtre temizleyici kimyasal (organik asit %4 lük) çözelti halinde filtrelerin içine boşaltılarak 12 saat bekletildikten sonra ters yıkama durulama işlemi ile bertaraf edilmek suretiyle yapılır.

Havuz pompaları, konusunda uzman bir kişi tarafından kontrol edilmeli ve sezon öncesi bakımları pompaların yapılmalıdır.

Konusunda uzman bir elektrikçi tarafından da kontrol paneli (termik, kondaktör, timer, faz koruma rölesi ve grup otomatlar), topraklama hattı, aydınlatma armatürleri ve trafoları mutlaka kontrolden geçirilmelidir. Bütün bu kontrolden sonra havuza su almaya başlayabiliriz.

Havuza su dolarken mutlaka makine dairesi kontrol edilmeli ve havuz makine dairesinde su kaçaklarının olmadığı tespit edilmelidir. Aksi halde yapılacak bir ihmal makine dairesinin su altında kalmasına sebep olacaktır.

Havuzun su dolması esnasında suya bir miktar klor ilave edilmesi gerekir. Bunun sebebi havuz tam olarak dolup devreye alınacak zaman içerisinde suda bakteri,yosun,mantar gibi mikroorganizmaların üremesini engellemektir.

Havuzumuz su ile dolduktan sonra önce ters yıkama ile filtremiz temizlenir ve havuz sistemimiz filtrasyon konumuna getirilerek çalıştırılır.

Doğru bir Kimyasal Şartlandırma için;

Yapılacak işlem havuz suyunu ideal CHLOR ve PH değerleri ile şartlandırmaktır. Havuz suyu pH değeri 7,0-7,2 aralığına getirilerek, çöktürücü (floc)uygulaması yapılmalıdır. Bu uygulamanın amacı havuz suyundaki mevcut olan askıda katı partiküllerin,kirliliğin topaklanmasını sağlayarak dibe çöktürmektir.

Havuz dip süpürgesi temizliği yapıldıktan sonra,

Şok klorlama yapılmalıdır. (Toz chlor ilavesi tavsiye edilir.) İlk klor şoklamasında 6,00 ppm klor değerine çıkılmalıdır ve sonrasında havuz suyu bir gün dinlenmeye bırakılmalıdır.

İdeal değerler olan 1,5-3,00ppmCHLOR değeri ve 7,2-7,4 PH değeri ölçümü gözlendikten sonra havuz kullanıma hazırdır.

Tüm bu işlemler bittikten sonra havuz suyu düzenli günlük olarak kimyasal şartlandırılmalı,periyodik olarak Kimyasal ve Mikrobiyolojik analizleri yapılmalıdır. Bu uygulamaları doğru bir şekilde yaptığımızda yüzme havuzumuzu sağlıkla , güvenle ve keyifle kullanabiliriz.

.. Devamı